Analyserar krav och jobbar i gränslandet mellan verksamhet och IT

Analyserar krav och jobbar i gränslandet mellan verksamhet och IT 2020-05-26T16:09:27+02:00

Intervju med Tomas Larsson

Roll: Kravanalytiker
Började hos Agio: 2011
Placeringsort: Stockholm
Det bästa med att arbeta på Agio: Stabilt och tryggt tillsammans med en bra balans mellan arbete och fritid

Vi på Agio har en ”inga problem” inställning, vi är flexibla. Hos ledningen avspeglas detta genom att man ser till hela individen, både att det ska fungera bra i arbetet och att fritid ska fungera. Jag sökte mig till Agio efter att ha samarbetat med dem (som kund) och tyckte kulturen på företaget kändes stabil och trygg. 

Jag sitter mycket ute hos kund och får stor del av det sociala där, men i och med att jag har en aktiv affärsansvarig, aktiviteter på arbetsplatsen och sidouppdrag hos andra kunder så tappar jag aldrig kontakten med hemkänslan på Agio.

Jag jobbar som kravanalytiker och har en roll mitt mellan tekniken och verksamheten. Här trivs jag bra, jag träffar mycket människor och får vara med om att omvandla deras behov till tekniska lösningar. Det är med stor tillfredsställelse jag sedan ser hur lösningar och nya funktioner kommer till praktisk nytta för en användare. Det roligaste med arbete är att se när saker vi i ett team skapat kommer till användning.