Roll: IT-arkivarie, Verksamhetsutvecklare och projektledare informationshantering

Utbildning: Arkivarie, Systemvetenskap för arkivarier

Metoder: ​Informationssäkerhet och dataskydd enligt dataskyddsförordnigen (GDPR) och dataskyddslagen. Processorienterad verksamhetsutveckling, Riksarkivets föreskrifter, 2009:1 och 2009:2 (elektroniskt bevarande), FGS (Förvaltningsgemensamma specifikationer), OAIS-modellen,

Tekniker: ​Platina, Ciceron Diabas, MS Office

Typer av uppdrag: Verksamhetsutveckling, dataskyddsfrågor, e-arkiv, informationsvärdering, Informationsinventering/kartläggning, migrering, utformning och införande av förändrade arbetssätt och rutiner inom informationshantering