Roll: Systemutvecklare BI

Utbildning: Data- och systemvetenskap

Metoder: ​ Kimball, Anchor Modeling, Scrum, XP, RUP, Genersisk metod för validering och verifiering (GM-VV), ITIL, BPM, testdriven utveckling, målmodellering, systemanalys med VSM.

Tekniker: ​ T-SQL, SSIS, SSAS, Azure, MySQL, MariaDB, DB2, Webbprogrammering,

Typer av uppdrag: Systemutveckling inom beslutsstöd, Från krav och verksamhetsanalys till back-end programmering