Roll: Verksamhetsutvecklare, projektledare, produktägare, affärsutvecklare, systemanalytiker

Utbildning: Civilingenjör, Projektledning

Metoder: Agil utveckling, Scrum

Tekniker: QlikView, SQL

Typer av uppdrag: Många års erfarenhet av affärssystem. Lösningsarkitekt för integration av externt CRM samt mellan separata back-end och front-end system. Projektledning av omfattande införandeprojekt av nytt affärssystem i Norden. Affärsutveckling av sälj och ledningsgrupper med stöd av QlikView. Verksamhetsutveckling inom processerna sälj, rekrytering och bemanning.