Ludwig Djurberg

Roll: Systemutvecklare

Utbildning: Digital tjänsteutveckling – Verksamhetsutveckling, marknadsföring, tjänstedesign

Webbutveckling, C#, SQL

Metoder: Agil utveckling, Scrum, Kanban 

Tekniker: ASP.NET/C#, SQL, AngularJS 

Typer av uppdrag: Utveckling i dokument- och ärendehanteringssystemet Platina. Migrering av data från Platina till digitalt långtidsarkiv för offentlig sektor. Uppgradering av system