Agio genomför verksamhetsanalys och kravhantering för nytt affärssystem som innefattar underhåll, inköp, ekonomi och logistik i en Best-of-Breed-lösning.
Agios konsult Kristina Bergström fick i det initiala skedet dra upp riktlinjer för arbete med förändringsledning och UX i det kommande projektet. Därefter fick hon i uppdrag att fram och förfina personas för kundens underhållsverksamhet och stötta verksamheten i kravställningen för att säkra god användbarhet i kommande lösning. Kristina arbetar systematiskt och utåtriktat med ett 80-tal verksamhetsrepresentanter, vilket också är en del av förändringsarbetet. I uppdraget ingår även att utvärdera lösningen ur UX-designperspektiv med etablerade metoder för användbarhetstester. Projektet har stor strategisk betydelse för kunden och är integrerat med både kommande HR-system och kundens BI-plattform. Kristina har fått mycket beröm från beställaren och samarbetspartners för att arbetet åskådliggör underhållsorganisationens roller, problembilder och visioner på ett visuellt och strukturerat sätt.

Kontakt Manne Berg

Kontakta Manne Berg för mer information:
manne.berg@agio.se

2020-09-21T11:23:26+02:00 2020-09-18|Nyheter, Verksamhetsutveckling|