Agio har fått förlängt ramavtal hos Sveriges Digitaliseringsmyndighet DIGG

Agio har fått förlängt ramavtal hos Sveriges Digitaliseringsmyndighet DIGG
DIGG är Sveriges digitaliseringsmyndighet med uppgift att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Ramavtalet som Agio har sedan 2020 har förlängts till 2022. Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom bl a Management, Arkitekter, Projektledare, Utredare och Informationssäkerhet.

Vill du veta mer välkommen att kontakta

Konsult Annika Sällström

Annika Sällström
070-373 33 10
annika.sallstrom@agio.se

2021-03-09T16:33:55+01:00 2021-03-08|Digitalisering, Nyheter|