Informationssäkerhet – en lednings- och verksamhetsfråga

Smakprov – Agio projektledarforum tema informationssäkerhet april 2021

Igår var det projektledarforum med temat Informationssäkerhet. Vår seniora konsult Jan Hendler med lång erfarenhet av informationssäkerhet gav en helhetsbild över området och fördjupade specifikt hur informationssäkerhetsarbetet påverkar och måste säkerställas i både organisationen som helhet, i projektverksamheten och i förvaltning.  Vi fick också ta del av Agios tjänsteutbud inom detta område som syftar till att stödja verksamhet och ledning till god intern styrning och kontroll inom informationssäkerhetsområdet. I vårt kunderbjudande ingår bl a konsultstöd gällande  informationsstrategier​, informationsvärdering​, införande av ledningssystem för informationssäkerhet ​och säkerställande av regeluppfyllnad såsom GDPR och NIS-direktivet​.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta:

Konsult Annika Sällström

Annika Sällström
070-373 33 10
annika.sallstrom@agio.se

2021-04-21T16:13:35+02:00 2021-04-20|Experttjänster, Informationssäkerhet, Nyheter|