Agio vinner förnyat uppdrag – Dataskyddsombud som tjänst

 

Vi har i dagarna fått fortsatt förtroende hos en av våra kunder omfattande  “Dataskyddsombud som tjänst”.
Tjänsten som erbjuds till en fast årsavgift utifrån verksamhetens storlek innehåller:

  • Årliga revisioner
  • Kompetensuppbyggnad genom bl a tematräffar och GDPR-dag
  • Mallbibliotek
  • Enskild rådgivning efter behov

Vårt upplägg är utformat för att utveckla er verksamhet kontinuerligt och integrerar juridik och verksamhetsutveckling.  Tjänsten bidrar till bättre ordning och reda och minskad risk för framtida personuppgiftsincidenter. Det ska vara lätt att göra rätt!

Agio erbjuder konsulttjänster inom säker och effektiv informationshantering. Har ni behov av konsultstöd gällande bl a förbättrad informationshantering, införande av ledningssystem för informationssäkerhet, säkerställande av regeluppfyllnad såsom GDPR och NIS-direktivet eller dataskyddsombud som tjänst?

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta:

Konsult Annika Sällström

Annika Sällström
070-373 33 10
annika.sallstrom@agio.se

2021-06-08T14:48:45+02:00 2021-06-08|GDPR, Nyheter|