Modernisera 100 år av pappersritningar

Nordens största energibolag äger och driver 102 vattenkraftstationer i Sverige och Finland som producerar runt 40 TWh per år beroende på vattentillgång. De största finns i de nordligaste älvarna med driftcentraler i Vuollerim, Storuman och Bispgården. Trollhätteverket byggdes redan 1910 och de flesta har många år på nacken med ritningsarkiv och anläggningsdokumentation med varierande ålder och utseende.

Att modernisera och effektivisera hantering av all denna dokumentation är ett stort och viktigt projekt. Agio har svarat för utredningar innefattande processbeskrivning, probleminventering, problemanalys och förslag på handlingsplan avseende processen för ritningshantering inom energibolaget.