Mer IT ger världsledande malmförädlare bättre affärer

Bolaget är en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. Huvuddelen av järnmalmsprodukterna säljs till europeiska stålverk men andra viktiga marknader är Nordafrika, Mellanöstern och Sydostasien.

Bättre kundhantering med nya strategier och IT-stöd – Agio i huvudrollen
Agio har anlitats som huvudprojektledare för att införa nya processer och system för sälj, säljledning och affärsutveckling i hela koncernen. Det nya IT-stödet omfattar CRM-system, rapportverktyg och vidareutveckling av affärssystem. Metodutvecklingen baseras på konceptet Agio Säljstyrning som innehåller modeller, systemstöd och metoder för strukturerad affärsutveckling. Alla införandeprojekt rörande inklusive ett 10-tal delprojektledare och deras verksamhet och budgets ingår i Agios ansvar.