Ökad patientsäkerhet

Ett av Sveriges landsting har 6000 medarbetare på 200 orter som arbetar inom hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Politiker styr och olika nämnder ansvarar för det dagliga arbetet genom att förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomföra det som beslutats. För att göra detta på ett effektivt sätt har ett av Sveriges landsting valt att använda avancerat IT-stöd.

Agio har infört ett integrerat ledningssystem baserat på Platina. Det används över hela Landstinget för dokumentproduktion, avvikelse-, diarie- och ärendehantering för tjänstemannaärenden samt för nämndsadministration. Ledningssystemet är tillgängligt dygnet runt för samtliga medarbetare via intranät och beskriver allas ansvar och befogenheter.