Energibolag spar energi på fakturorna

Energibolaget har under drygt 100 år på svarat för lokalbefolkningens el. Numera säljer energibolaget även fjärrvärme till 3 000 fastigheter och bredbandstjänster i hela kommunen till såväl privatpersoner som företag. Mer än 90 procent av fjärrvärmenätets energibehov produceras med hjälp av överskottsvärme från miljövänliga processer vilket ger ett koldioxidutsläpp per kWh på endast 6 % av snittet för Sverige. De är också med och bygger nya vindkraftsparker.

Skäl till att införa IT-stöd för fakturahantering är att det i flertalet organisationer kostar mellan ca 150 till 600 kronor bara att handlägga en leverantörsfaktura. Genom att införa webbaserad fakturahantering kan kostnaden reduceras med 25–50 procent. Vid ankomst läggs fakturorna i ett digitalt arkiv där de är direkt sökbara och uppdaterar ekonomi- och affärssystem. Matchning av faktura mot ordersystem sker automatiskt liksom uppdatering av huvudbok och reskontra.