Spara sekunder och miljoner

Agios kund är ett stort tjänsteföretag med 3 000 anställda i sex länder och med en omsättning på cirka 1 mdr SEK. Callcentertjänsterna är telefonförsäljning, backoffice-tjänster och teknisk support dygnet runt. Företaget använder ett avancerat telefonisystem för att effektivt ta mot och hantera samtal och information i form av video, e-mail, chat, SMS och via självbetjäning. Scanning och chat breddar kundservice. Agio har utvecklat ny funktionalitet till den klientprogramvara (G7) som ingår i Genesys CTI-plattform för att företaget gentemot kunder som Canal Digital och Microsoft ska kunna arbeta bättre och effektivare. De funktioner som Agio svarat för är dels hantering av inscannat material, exempelvis autogiroansökningar, bekräftelser och avtal och dels en chatt-modul. Tjänsteföretaget vill kunna erbjuda sina företagskunder chatt till sina webbplatser som i sin tur supportar sina slutkonsumenter via chatt.

2011-12-09T11:58:08+01:00 2010-12-21|Dokumenthantering, Näringsliv, Referenser, Systemutveckling|