Agios kund är en av Europas största producenter av el och värme med en omsättning om 205 Mdr SEK.
C:a 42 000 anställda finns i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Belgien Polen och Storbritannien. Energibolagets eldistribution ansvarar för stora delar av Sveriges elnät. De transporterar el till mer än 850 000 hushåll och företag i Sverige över ett ca 115 000 km långt elnät – en sträcka nära 3 varv runt jorden. Elnätsföretagen äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för att elleveranserna ska fungera.

Projektledning, utredning och kvalitetssäkring.

Agio har för energibolagets räkning utrett behoven av dokumenthanteringssystem med speciellt fokus på ritningar och arbetsprocesserna för dessa. Målet med förändringsarbetet var att rationalisera dokumenthanteringen till nytta för såväl drift och underhåll som omprojektering av anläggningarna. Ambitionen är att man oberoende av lokalisering ska kunna utföra arbeten på alla nätdelar bl.a. genom att ge fältarbetare bättre service med aktuell information och dokumentation.

2018-08-23T14:08:55+02:00 2010-12-21|Dokumenthantering, Energi, Näringsliv, Projektledning, Referenser|