IT för effektiv ärendehantering

Bra beslut kräver kompletta underlag

I landstingets nämnder och styrelser förbereds beslut som ska tas av politikerna och ser till att beslutade åtgärder utförs.  För att ge tjänstemännen effektiva arbetsverktyg har en ny lösning för diarie-, ärende- och dokumenthantering införts. Agio har ansvarat för att kartlägga och föreslå utveckling av de ärendeprocesser inkl nämndadministration som hanteras i politiska organ. Landstingsstyrelsens förvaltning och Hälso/ Sjukvårdsnämnden är centrala intressenter i projektet.