Agio har sedan 2011 arbetat med förvaltning och nyutveckling av DHL Freights datalager och beslutsstöd. Lösningen har fungerar som stöd för den dagliga operativa verksamheten hos DHL, och givit dem möjligheter till uppföljning och analyser av all paketfrakt inom Sverige. Med det informationsunderlag och sambandsanalyser som Agios lösning erbjuder kan DHL snabbare reagera på marknadens förändringar och dessutom tillhandahålla en bättre dialog med sina kunder vilket har lett till minskade kostnader och en ökad servicenivå. Hela den interna ärendehanteringsprocessen förkortats genom en ökad kompetenshöjning i servicedeskfunktionen, vilket ger en snabbare återkoppling med direkta åtgärder och lösningar.

Lösning

DHL efterfrågade ett data warehouse med möjligheter till analyser av historiska, aktuella och kommande data. Lösningen som Agios erfarna BI-konsulter har tagit fram består av ett DW baserat på SQL Server och Business Objects.  I och med att våra konsumtionsmönster ständigt förändras och vi i allt större utsträckning handlar online idag så ställs allt större krav på skalbarheter i Agios byggda lösning. Med en 3TB databas är vår lösning idag en av Sveriges största byggd i SQL-server.

 

Citat DHL:

”- Agio är en trygg samarbetspartner som man enkelt skapar en långsiktig relation med. De arbetar strukturerat och leveranser sker alltid enligt förväntan.”