Business Intelligence – transport och logistik

Agio arbetar genom en partner med åtaganden avseende migrering och förvaltning för ett globalt transport- och logistik-företag.

Kunden efterfrågade ett data warehouse med möjligheter till analyser av historiska, aktuella och kommande data. Detta i syfte att möta nordiska och baltiska regionens behov i affärsprocesser för bland annat analyser av resultat och kostnader.

Lösning

Ett data warehouse baserat på SQL Server och Business Objects samt en webblösning för 3PL-kunder baserad på Oracle och Crystal Reports. Oracle Streams används för tillgång till aktuell information.

Kunden har nu ett data warehouse som används dagligen både på operativ och strategisk nivå. Kundens kunder kan via Internet när som helst få statusrapporter över var i processen deras produkter befinner sig. De kan även spara data för egen användning och ytterligare analyser.