Worldwide IT för svensk myndighet

En helt ny grund för myndighet framtida datalager- och beslutsstödsystem tas fram av specialister från Agio. Målen är att minska ledtider och arbetsmängd för rapportering i kombination med högre datakvalitet i rapporter som distribueras globalt. Effektiv IT-arkitektur ger lägre kostnader, kortare ledtider och minskad teknikrisk vid införande av mer IT-stöd när nya behov ska tillgodoses.

Projektmål är också att bidra till en effektivare organisation genom att förbättra möjligheterna till samarbete, samstämmighet och intern kontroll mellan team och avdelningar. Fler ambitioner är att kompetensutveckling och kompetensförsörjning ska underlättas och genom bra kanaler för information och flervägskommunikation ska även dialog och relationer mellan Sidas ledning och organisationens medarbetare underlättas och förbättras.

2018-08-23T11:42:12+00:00 2011-02-22|Beslutsstöd, Myndighet, Referenser, Systemutveckling|