Agio leder införandet av förnyad förvaltning av Ladok3

Ladok är ett nationellt system som används för studiedokumentation på så gott som samtliga universitet och högskolor i Sverige. För att förvalta och vidareutveckla Ladok samarbetar lärosätena genom ett konsortium. En ny systemgeneration av Ladok är under utveckling i Ladok3-projektet och för att kunna ta emot det nya systemet har projektet Förnyad förvaltning initierats av Ladokstyrelsen.

Projektets mål är att ta fram en tydlig och väl fungerande förvaltning som är förankrad hos Ladokkonsortiets medlemmar och som säkrar att investeringen i Ladok3-projektet kan tas emot på ett så bra sätt som möjligt vid övergången till förvaltning. Projektet omfattar framtagning av den nya förvaltningsorganisationen och driftbild för det nya systemet. Den nya förvaltningsorganisationen ska vara på plats under 2014 för att kunna ta emot systemet.