Intranät – Uppgradering till Sharepoint 2010

Kunden har sedan ett antal år använt MOSS 2007 som huvudsaklig plattform i sitt intranät. I samband med uppgradering till SharePoint Server 2010 önskade man även att strukturera om intranätet och lägga till ny funktionalitet. Huvudsaklig funktionalitet i det ursprungliga intranätet innefattar följande

 • Dokumenthantering
 • Grupprum för samarbete
 • Statistik via Excel Services
 • Wiki Handböcker
 • MySite

Migrering av innehåll utfördes i två steg, varav det första innebar att man tog en backup av innehållsdatabasen för MOSS 2007 och uppgraderade den till SharePoint 2010. I det andra steget utfördes export och import på webbplatser och listor för att matcha den nya webbplatsstrukturen.  Även migrering av MySite ingick som en del av arbetet. Mycket av komplexiteten i projektet har legat i migreringen av data tillsammans med det faktum att webbstrukturen har byggts om.

 • Migrering och installation av det nya intranätet utfördes med hjälp av powershell script och consol applikationer, utvecklade i C#.
 • Nya funktioner för intranätet i SharePoint 2010 innefattar bland annat följande
 • Branding med masterpages, CSS och javascript
 • WebParts för visning av nyheter, notiser och kontaktlistor.
 • Site mallar för grupprum och navigeringsportaler.
 • Navigeringsträd för publicerat webbplatsinnehåll.
 • Funktion för systemmeddelande.

Uppdraget innebar kontakt med följande plattformar och miljöer:

 • MOSS 2007
 • SharePoint 2010
 • SQL Server 2008R2
 • Windows Server 2008
 • Visual Studio 2010
 • PowerShell

I SharePoint har arbetet inneburit följande:

 • Migrering från MOSS 2007 till SharePoint 2010 (inklusive mySite).
 • Installation och konfiguration av UserProfile Service.
 • Konfiguration av SharePoint Server Search.
 • Arbete med Publishing Webs.
 • Utveckling av innehållstyper, PageLayouts, WebParts och listor.
 • Skapande av masterpages, css och javascript för branding.