Samarbetsplattform och insatshantering

Kunden har bytt ut hela sin IT miljö i syfte att uppnå bättre effektivitet och möjlighet till samarbete. I detta stora arbete ingick ett helt nytt  intranät som byggdes i SharePoint 2010. Hela IT miljö projektet uppdelades i delprojekt varav ett delprojekt innebar att skapa grunden i det nya intranätet – samarbetsplattformen.

Huvudsakliga funktioner i samarbetsplattformen är  bland annat nyhetshantering, dokumenthantering, närvaroindikatorer, notiser, teamytor och nätverksytor. Även traditionella funktioner som personalhandböcker och rutinbeskrivningar har utvecklats. Utöver detta har även mySite och sökfunktioner skapats.

Ett annat delprojekt – Processer – handlade om bedömningar och beslutsvägar för hjälpinsatser.  Funktioner för detta byggdes in som en del i intranätet. Tekniken som användes påminner till stor del om Workflows, men implementerades med hjälp av listor och tasks.

Uppdraget innebar kontakt med följande plattformar och verktyg:

 • SharePoint 2010
 • SharePoint Designer 2010
 • Visual Studio 2010
 • Microsoft InfoPath
 • PowerShell
 • SP Metal
 • Utveckling C#

Bland tekniker inom SharePoint som använts kan nämnas:

 • Installation av sharepoint miljö
 • Driftsättning med powershell script
 • Branding med masterpages, css och javascript
 • Utvecklig av WebParts, innehållstyper, listor och page layouts
 • Eventhantering (feature, listor, web)
 • User Profile Service och MySite
 • Managed Metadata Service och taxonomier
 • Site mallar