Agio stöttar Transitio

Agio har fått uppdraget att stödja Transitio AB i förbättring/effektivisering av diarie- och dokumenthantering. Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare, de svenska trafikhuvudmännen. Syftet är främst att minska ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll