Effektivare vägning av spårbundna fordon

Tillsammans med kunden genomför vi ett projekt för att ytterligare effektivisera och kvalitetssäkra vägning av spårbundna fordon. Projektet resulterar bland annat i ett IT-stöd som stödjer kundens’s arbetsprocesser och kvalitetskrav samtidigt som systemet kommunicerar och hanterar data inom vågprocesserna på ett standardiserat och modulärt sätt. Projektet kommer att pågå en bra bit in på 2013.

 

2018-08-23T14:02:42+02:00 2013-10-18|Industri, Näringsliv, Produktionsstyrning, Referenser|