BDX tecknar avtal

BDX har i år tecknat avtal avseende WOLIS för deras gråbergshantering vid LKABs gruva i Kiruna. Införandet av WOLIS kommer innebära en bättre uppföljning och styrning av den last som fordonen flyttar. Förarna får också tillgång till den information som de behöver för att utföra och planera sitt arbete, vilket kommer att resultera i minskad stress.

WOLIS är väl anpassat för uppföljning av information från t ex viktgivare och tillsammans med GPS positionering så vet man hela tiden hur materialflödet ser ut.
WOLIS ser också till att uppdatera förarna med den information som de behöver för att kunna utföra och planera sitt arbete.

2014-01-22T16:32:22+01:00 2014-01-22|Industri, Logistik, Näringsliv, Nyheter, Produktionsstyrning|