Förvaltningsuppdrag hos Fortifikationsverket

Förvaltningsuppdrag hos Fortifikationsverket

Agio har fått fortsatt förtroende hos Fortifikationsverket. Avtalet innebär att Agio fortsätter att leverera support- och förvaltningsstöd till Platina. Platina från Formpipe är Fortifikationsverkets dokument- och ärendehanteringsplattform.
Inom ramen för avtalet sker support, uppgraderingar, ändringar och vidareutveckling.
Agios förvaltningsledare bidrar till verksamhets- och processutveckling i kundens organisation.
Agio har idag 20 kunder som använder sin support- och förvaltningsorganisation.

2014-03-24T10:01:56+00:00 2014-03-14|Dokument- och ärendehantering, Myndighet, Nyheter, Platina|