Agio, LKAB och LTU gör gemensamt forskningsprojekt

Agio, LKAB och LTU kommer gemensamt att söka forskningsmedel för att finansiera en utveckling av nya algoritmer för att optimera utlastningen av malm vid skivrasbrytning.

Efter sprängning i gruvan hämtas malm och gråberg med lastmaskin för vidare förädling i pellets- och kulsinterverk. Den mängd man lastar ut påverkar lönsamheten i gruvan. Lastar man för lite går man miste om malm och därmed produktion, lastar man ut för mycket så får man med för mycket gråberg, vilket i sin tur är kostsamt.

Det projekt som Agio, LKAB och LTU nu avser att genomföra i samverkan har som mål att ta fram en algoritm som kan optimera utlastningen och visualisera detta för maskinföraren. Agios del i projektet handlar om att hantera visualiseringen för maskinföraren. Avsikten är att resultatet skall kunna byggas i de system som Agio levererar till gruvindustrin.

2014-03-14T13:40:17+01:00 2014-03-14|Industri, Logistik, Näringsliv, Nyheter, Produktionsstyrning|