Trafikverket har återtagit Trafikinformation för pendeltågstrafiken i Sthlm som tidigare skötts av SLL (SL) och Stockholmståg som kör pendeltågen i Sthlm på uppdrag av SLL (SL). Projektet har pågått under en längre tid med konsultstöd från Agio. Tack vare noggrann planering har överföringen och projektet gått helt enligt plan.

SLL (SL) och dess entreprenör Stockholmståg har sedan några år tillbaka levererat trafikinformation för pendeltågstrafiken i Stockholm på uppdrag av Trafikverket. I slutet av december i fjol återtog Trafikverket uppdraget att både generera och leverera denna trafikinformation. Projektet har pågått sedan våren 2013 och en konsult från Agio har haft det övergripande ansvaret för hela projektet.

Projektet var komplext ur flera perspektiv eftersom det handlade om övertagande av en verksamhet mellan olika organisationer, samt att det funnits en rad intressenter och medverkanden, både från olika organisationer och från olika verksamhetsområden inom Trafikverket. Projektet omfattade systemutveckling samt organisations- och verksamhetsförändring.

 

Konsultstöd från Agio lotsade trafikinformationen tillbaka till Trafikverket

2015-01-12T11:24:18+01:00 2015-01-12|Myndighet, Nyheter, Systemutveckling|