Roll: Projektledare, verksamhetsutvecklare och förvaltningsledare

Utbildning: ADB-linjen

Metoder: ​ Agila metoder, PPS, ITIL, RUP, processorienterad verksamhetsutveckling (PVU)

Tekniker: Platina, Diabas, DocArc, Documentum

Typer av uppdrag:  Elektronisk dokument- och ärendehantering, informationshantering och e-Förvaltning. Förstudier, utredning, kravhantering, processkartläggning, systeminförande och förvaltning.