Hannes Granström

Roll: Systemutvecklare

Utbildning: Systemvetare med internationell och ekonomisk inriktning.

Certifieringar: Certifierad Platina utvecklare (Formpipe Platina Developer Training). Certifierad Scrum Master.

Metoder: Agila metoder, RUP

Tekniker: ​Java, .NET, C#, SQL, SQL Server, Platina.

Typer av uppdrag:  Systemdesign, databasdesign och mjukvaruutveckling inom dokument-och ärendehantering.