Roll: Projektledare och verksamhetsutvecklare

Utbildning: Examinerad sociolog inom ledning och styrning av hälso- och välfärdsorganisationer. Arbetsmarknads- och statskunskap

Certifieringar: PROSCI

Metoder: PROPS, XLMP, PM3, Prosci

Tekniker:  Platina

Typer av uppdrag: Förändringsprojekt, ärende och dokumenthantering inom myndigheter. Kartläggning av processer, ledning av fokusgrupper och workshops. Projekt inom ledning och styrning av administrativa processer; nämndsadministration.