Roll: Projektledare

Utbildning: Informationsvetenskap

Metoder: Agil, Kanban, SCRUM, PROPS, PPS, RUP, Verksamhetsutveckling med processer – Astrakanmetoden, Digital arkivering

Tekniker: Sharepoint, Platina, EPIServer

Typer av uppdrag: Dokument- och ärendehantering, kravarbete, utveckling, tester, verksamhetsanalys, processutveckling hos offentlig verksamhet.