Roll: Verksamhetskonsult och projektledare

Utbildning:

Certifieringar: ITIL, Practitioner’s Certificate in IT Service Management / Release and Control, 2006 

Metoder: Verksamhetsutveckling med processer Astrakan, Verksamhetsbaserad arkivredovisning Riksarkivet, Verksamhetsregler i praktiken Astrakan, Målanalys och verksamhetsstyrning Astrakan, RUP, ITIL, PPS, Nordic IT-architect training

Tekniker: SQL Server

Typer av uppdrag:  Verksamhetsutveckling, processutveckling, utredningar och förstudier inom statliga verk och myndigheter. Identifierar och beskriver verksamhetsprocesser och utarbetar verksamhetsregler och struktur vid införandet av nya system.