Roll: Konsultchef i Stockholm, projektledare och systemanalytiker

Utbildning: Systemvetenskap

Certifieringar: SCRUM Master Certificed Principal Consultant: Requirements Management with Use Cases (Rational)

Metoder: SCRUM, Kanban for managers, Facilitering av effektiva möten, Verksamhetsutveckling med processer – processutveckling Astrakan, PROPS, RUP Kravhantering, RUP Objektorienterad analys och design, PROPS, Objektorienterad utvecklingsmetodik

Tekniker: SQL Server, SQL, .NET, C#, VB.NET, EPiServer, Polopoly, WordPress, Oracle

Typer av uppdrag: Förutom projektledare- och systemutvecklare har hon haft många uppdrag inom beställarstöd samt i webb- och integrationsprojekt. Erfarenhet från offentlig sektor, media, logistik, försäkring, energi och verkstadsindustrin.