Anders Eklöf

Roll: Arkitekt och systemutvecklare

Utbildning: Systemvetenskap

Certifieringar: Microsoft Certified Professional Architect

Metoder: Agil projektledning med Scrum, Kimball

Tekniker:  SQL Server, QlikView, ASP.NET, Business Object

Typer av uppdrag: Verksamhetsutvecklare på koncernnivå för IT-stöd kopplat mot BI-området.  Systemdesign där kravanalys och problemlösning. Lång erfarenhet av affärssystem, beslutsstöd, datalager, integrationer, databaser samt webb- och Windowsutveckling.