Daniel Eliasson

Roll: Projektledare och systemarkitekt

Utbildning: Matematiskt naturvetenskapligt program

Metoder: SCRUM, PROPS

Tekniker:  C#, ASP.NET, HTML, CSS, C/C++, Eclipse, Microstation, Oracle, SQL Server, MySQL

Typer av uppdrag:  IT-system för gruvindustrin genom planeringsstöd och uppföljning samt beslutsstöd i olika processer.  Produktutveckling och koncept i samarbete med stora industrikunder, konsultuppdrag hos myndigheter.