Fredrik Sigbjörn

Roll: Arkitekt och systemutvecklare

Utbildning: Dataingenjör

Certifieringar: Certifierad Platinautvecklare, MCTS/MCDP Sharepoint

Metoder: Agile

Tekniker: Platina, SQL Server, .NET, C#, ASP.NET, C++, Sharepoint

Typer av uppdrag: Analys, systemdesign och arkitektur. Han har under åren arbetat från idé och konceptgenerering till systemspecifikation, systemutveckling, programmering, datakommunikation, prototyping och test.