Göran Karlsson

Roll: TestledareUtbildning: System- och applikationsutbildning

Certifieringar: IT-arkitekt DF, ISTQB Foundation samt ISTQB Advanced

Metoder: DF effektiv testmetodik, verksamhetsutveckling med processer – processutveckling Astrakan, Praktisk testmetod (PTM), PPS, Prodacapo processkartläggning

Tekniker: Platina, Rational ClearCase, Rational Clearcase, ReQtest, QualityCenter, XIB-Axway

Typer av uppdrag:  Processkartläggning, processdesign och implementering av nya eller omarbetade processer. Lång erfarenhet från integrationsområdet och har även arbetat i rollen som projektledare. Kursledare LTU ”Test av IT-system”.