Helena Winther

Roll: Produktionsansvarig Agio och projektledare

Utbildning: Data- och systemvetenskap

Certifieringar: SCRUM Master

Metoder: PM3, Effektiv testmetodik i projekt och förvaltning (ISTQB), LEAN, Agil projektledning med Scrum, Processorientierad arkivredovisning (IQPC), Verksamhetsmodellering samt Verksamhetsutveckling med processer Astrakan, Praktiskt kravarbete Astrakan, Praktisk projektledning Astrakan

Tekniker: Platina, Platina processbyggare

Typer av uppdrag: Verksamhetskonsult inom elektronisk dokument- och ärendehantering och med fokus på offentlig sektor. Systemvetare med mångårig erfarenhet av internationella projekt inom områdena elektroniska tjänster, produktutveckling och tillverkningsindustri.