Roll: Marknadschef och affärsutvecklare

Typer av uppdrag: Nyttovärderingar av förändringsprojekt, förstudier och beställarstöd inom IT samt utveckling av försäljningsorganisationer. Affärsutvecklare och managementkonsult med 20 års erfarenhet av IT-branschen i roller som utvecklare, utbildare, projektledare, säljare och säljchef.