Roll: UX-design, kravspecifikation och systemutveckling

Metoder: WCAG 2.0,  Praktisk projektstyrning

Tekniker: HTML/CSS, JavaScript,.NET, ASP.NET, C#,PHP, MySQL, SQL Server,Platina, Polopoly, WordPress, Drupal

Typer av uppdrag: Utveckling och etablering av ett flertal stora och välkända webbplatser. Kravspecifikationer och beställarstöd vid upprättandet av nya IT-stöd. UX-design, processkartläggning, kartläggning av användare, UI-design, färg och form, databasdesign, backend-programmering, gränssnittsprogrammering, projektledning och redaktionellt arbete. Har uppdrag hos kunder som LKAB, SKB och fastighetsbolag.