Jens Olovsson

Roll: Affärsutvecklare och verksamhetsutvecklare

Utbildning: Civilingenjör mediateknik

Metoder: Promise, objekorientering

Tekniker: C#, C/C++, Java, .NET, SQL, SQL Server, Oracle,

Typer av uppdrag: lösningsarkitektur, verksamhetsutveckling och projektledning inom informations- och produktionssystem för industrin. Förstudier, verksamhetsutveckling ansvar för beslut, implementation och leverans av lösning.

2017-05-22T14:04:09+02:00 2015-03-02|Konsult, Produktionsstyrning, Projektledare, Verksamhetsutvecklare|