Joakim Wiklund

Roll: Konsultchef, Verksamhetsutvecklare e-förvaltning

Utbildning: Systemvetenskap

Metoder: PENG, COBIT, PVU – praktisk verksamhetsutvecking, PPS, RUP, PROPS

Typer av uppdrag: Chef för Agios konsulter samt managementkonsult och verksamhetskonsult inom e-förvaltning. Meritlistan omfattar mer än 15 års erfarenhet av dokument- och ärendehantering inom både näringsliv och offentlig sektor och en tyngdpunkt på 24-timmarsmyndigheten, e-förvaltning och volymorienterade processer såsom ansökningar, lån, bidrag och tillstånd.