Roll: Systemutvecklare

Utbildning: Systemvetenskap

Certifieringar: Certifierad Platinautvecklare, MCP (Microsoft Certified Professional), * MCSD (Microsoft Certified Solution Developer)

Metoder: PROPS, Agila metoder, WCAG 2.0

Tekniker: .NET, C#, SQL Server, DB2, ASP.NET, PHP, SQL, HTML/CSS, Jquery, XML

Typer av uppdrag: Systemutvecklingsprojekt inom dokument- och ärendehantering med Platina som verktyg. Databasdesign och implementation av Microsoft SQLServer och systemutveckling för Microsoftmiljöer.