Roll: Arkitekt och systemutvecklare

Utbildning: Systemvetenskap

Metoder: Kimball Dimensional Modeling in Depth, UML, PROPS,

Tekniker:  SQlickPlanner, SQLServer, QlikView, Business Objects, Crystal Reports, Oracle, Ingress, Informix, Agresso

Typer av uppdrag: Systemutveckling inom  privat, statlig och kommunal sektor med fokus de senate åren  på  Business Intelligence / Data Warehouse.  Förstudier, kravfångst, gränssnittsdesign, databasdesign, utveckling, implementation och test.