Roll: Arkitekt och systemutvecklare

Utbildning: Civilingenjör datateknik

Certifieringar: MCTS/MCDP Sharepoint, Certifierad Platinautvecklare

Metoder: UML, SCRUM, Subversion

Tekniker: Sharepoint, ArcGIS Dektop, Platina, C#, Java, C++, .ASP.NET, CSS, HTML, .NET, SQL Server, Reporting Services

Typer av uppdrag: Systemarkitektur, systemutveckling och kravhantering inom dokumenthantering. Erfarenhet av utvecklingsledning och mentorskap.