Roll: Verksamhetsutvecklare och projektledare

Utbildning:  Systemvetenskap

Metoder: RUP, SCRUM, PPS, PROPS, Objektorientering, RMUC – Kravanalys med Use Cases

Tekniker: C#, NET, SQL Server, Oracle

Typer av uppdrag: Projektledning av komplexa projekt, upphandlingsledning, processutveckling, verksamhetsarkitektur, utredningar och förstudier.