Nicklas Lundqvist

Roll: Projektledare, verksamhetsutvecklare och konsultchef i Kiruna

Utbildning: System – och applikationsutveckling

Certifieringar: Microsoft Unified Communications Voice Sales Training , ITIL Foundations Certificate, CLP Notes Application Dev. R5,  PCLP Notes Application Dev. R4

Metoder: Testledning, ITIL, PPS, Cure

Tekniker: Microsoft Office 365 Deployment, EPiServer, .NET, ASP, XML

Typer av uppdrag: Processnära informationssystem, informationsportaler och verksamhetsutveckling med IT som stöd för stora koncerner