Roll: VD

Utbildning: Civilingenjör industriell datateknik med inriktning företagsekonomi

Metoder: PROPS, PENG, Implex, Top of Sweden Mentorship 2013, IFL högre företagsledarutbildning

Tekniker: QlikView

Typer av uppdrag: VD för Agio och managementkonsult med fokus på ledning och styrning. Han har specialistkompetens inom ekonomirelaterade och affärsstödjande system och har utvecklat ett flertal system för ABC-kalkylering, faktabaserat beslutsfattande och processtyrning.

2017-05-22T14:04:10+02:00 2015-03-02|Konsult, Produktionsstyrning, Rådgivare inom management|