Roll: Arkitekt och systemutvecklare

Utbildning: Systemvetenskap

Metoder: Kimball, RUP, UML, SOA

Tekniker: SQL Server, Sharepoint Application Development, Platina, QlikView, Business Objects, MS Analysis Services, MS Integration Services, MS Reporting Services, ASP.NET, C#

Typer av uppdrag: Arkitekt och systemutvecklare med inriktning mot beslutsstöd. Han har stor erfarenhet av datamodellering och SQL-programmering samt utveckling och drift av datalager inom vård och logistik.