Roll: Verksamhetsutvecklare och projektledare

Utbildning: Grundskollärare MaNo. Datavetenskap

Certifieringar:  Kravhantering vid systemutveckling (NFI, Konsultbolag1 & Connecta), Java – Sun Certified Programmer for Java 2 Platform

Metoder: RUP, SCRUM, UML, MAP (Method of All Projects), PROPS, XLPM

Tekniker: Polopoly , J2EE, Java, Weblogic, Intershop Enfinity .Net , C#, SQLServer, Oracle

Typer av uppdrag: Verksamhetsutveckling och projektledning av komplexa projekt i olika roller och branscher.